ID Pol. Name Caract. Charge % Shape Shore Value Colour Ral mfi Packing Quantity Info Tech.     
601 PA6 J-MID B01 pellet natural bag Kg. 6.432  1822_pa 6 j-mid b01 nat.pdf 6149_1160.g pa 6 j-mid b01.jpg 
602 PA6 J-MID B01-MoS2 MoS2 pellet natural bag Kg. 0  3182_824.f pa 6 j-mid b01-Mos2.jpg 
603 PA6 J-MID B01 GF 30 gf 30 pellet natural bag Kg. 675  187_pa 6 j-mid b01 gf30 nat.pdf 3211_1185.f pa 6 j-mid b01 gf30.jpg 
605 PA6 J-MID B01 GB30 gb 30 pellet natural bag Kg. 0  854_pa 6 j-mid b01 gb30 naturale.pdf 1063_579.f pa 6 j-mid b02.jpg 
606 PA6 J-MID B02 pellet black bag Kg. 2.100  3100_pa 6 j-mid b02 nero .pdf 1570_780.g pa 6 j-mid b02.jpg 
607 PA6 J-MID B1.2 pellet black bag Kg. 1.568  1416_344.g pa 6 j-mid b1.2.jpg 
608 PA6 J-MID B02 GF 30 gf 30 pellet black bag Kg. 3.900  5044_pa 6 j-mid b02 gf30 nero.pdf 5264_658.e pa .jpg 
610 PA6 ULTRAMID pellet natural octabin Kg. 2.172  1953_876.f pa 6.jpg 
614 PA6 ULTRAMID B3Z hi pellet natural neutral bag Kg. 3.633  619_1366.f pa 6 ultramid b3z.jpg 
615 PA6 ULTRAMID B35W24 hi pellet natural bag Kg. 750  4654_1324.f pa 6 ultramid b35w24.jpg 
616 PA6 ULTRAMID B3WZ hi pellet natural neutral bag Kg. 4.438  2144_1365.f pa 6 ultramid b3wz.jpg 
620 PA6 AQUAMID AR100 pellet transparent bag Kg. 25  1918_921.e pa 6 aquamid ar100.jpg 
621 PA6 ULTRAMID B3Z hi pellet black neutral gaylor Kg. 539  1182_pa 6 ultramid b3z.pdf 172_98.g pa 6 ultramid b3z.jpg 
624 PA6 BERGAMID B70UF pellet white bag Kg. 900  35_pa 6 bergamid b70u.pdf 1834_524.g pa 6 bergamid b70uf.jpg 
625 PA6 RADILON S HSX88 hi pellet white 9003 bag Kg. 2.172  7033_pa 6 radilon s hsx88.pdf 133_1152.g pa 6 radilon s hsx88.jpg 
626 PA6 DURETHAN B31SK pellet white 9003 bag Kg. 1.675  2924_pa 6 durethan b31sk.pdf 1626_220.g pa 6 durethan b31sk.jpg 
627 PA6 DURETHAN B30S pellet white 9010 bag Kg. 2.983  3206_pa 6 durethan b30s.pdf 971_549.f pa 6 durethan b30s.jpg 
628 PA6 DURETHAN B31SK pellet grey 7004 octabin Kg. 1.465  537_pa 6 durethan b31sk.pdf 3108_1465.f pa 6 durethan b31sk.jpg 
630 PA6 SECOMID B EM1 pellet grey 7035 bag Kg. 575  2067_pa 6 secomid b em1.pdf 1808_767.g pa 6 secomid b .jpg 
632 PA6 ALTECH B1000-509 pellet grey 7035 neutral bag Kg. 355  5071_287.f pa 6 altech b1000-509.jpg 
633 PA6 ULTRAMID B3S pellet yellow 1003 bag Kg. 1.500  5004_pa 6 ultramid b3s.pdf 3559_42.g pa 6 ultramid b3s r03.jpg 
634 PA6 ULTRAMID B3S pellet yellow 1016 neutral gaylor Kg. 690  525_pa 6 ultramid b3s.pdf 513_97.g pa 6 ultramid b3z.jpg 
635 PA6 ULTRAMID B3S pellet orange 2004 neutral gaylor Kg. 727  3792_pa 6 ultramid b3s.pdf 1049_96.g pa 6 ultramid b3s.jpg 
636 PA6 SAXAMID 126RZ01 hi pellet orange 2010 bag Kg. 1.100  2787_1425.e pa 6 saxamid 126rz01.jpg 
637 PA6 ULTRAMID B3S pellet red 3003 neutral octabin Kg. 1.006  3164_pa 6 ultramid b3s.pdf 4221_99.g pa 6 ultramid b3s.jpg 
638 PA6 ULTRAMID BU50I hi pellet green 6004 bag Kg. 3.491  1417_pa 6 ultramid bu50i.pdf 596_43.g pa 6 ultramid bu501.jpg 
641 PA6 ALTECH ECO 70107100CF10 carbon 10 pellet black bag Kg. 389  3497_pa 6 altech eco 7010-100 cf10.pdf 2006_216.f pa 6 altech eco 7010-199 cf10.jpg 4815_217.f pa 6 altech 7010-100 cf10.jpg 210_224.f pa 6 altech eco 7010-100 cf10.jpg 
642 PA6 ULTRAMID B3WC3 UN carbon 15 pellet black bag Kg. 50  2051_283.f pa 6 ultramid b3wc3.jpg 
644 PA6 I^ type K224-PG2 hi-gf 8 pellet orange 2009 bag Kg. 800  1529_pa 6 akulon k224-pg2.pdf 1736_79.f pa 6 akulon k224-pg2.jpg 
649 PA6 ALTECH ECO 2010-506 GF10 gf 10 pellet black bag Kg. 999  3129_pa 6 altech pa 6 eco 2010-506 gf10.pdf 195_231.f pa 6 altech eco 2010-506 gf10.jpg 
664 PA6 I^ type K224-G3 gf 15 pellet black bag Kg. 1.100  4947_pa 6 akulon k224-g3.pdf 369_1004.f pa 6 akulon k224-g3.jpg 3169_71.g pa 6 akulon k224-g3.jpg 2970_251.g pa 6 akulon k224-g3.jpg 
665 PA6 DURETHAN BKV15 H2.0 gf 15 pellet black bag Kg. 625  2590_pa 6 durethan bkv15 h2.0.pdf 4425_1795.e pa 6 durethan bkv15h2.0.jpg 
666 PA6 I^ type K224-HPG3 hi-gf 15 pellet black bag Kg. 3.209  4207_pa 6 akulon k224-hpg3.pdf 202_81.f pa 6 akulon k224-hpg3.jpg 
667 PA6 I^ type K240-HPG3 hi-gf 15 pellet black bag Kg. 950  5676_pa 6 akulon k240-hpg3.pdf 4632_1020.f pa 6 akulon k240-hpg3.jpg 
669 PA6 ULTRAMID B3ZG3 R01 hi-gf 15 pellet black bag Kg. 7.750  357_pa 6 ultramid b3zg3.pdf 2975_878.f pa 6 ultramid b3zg3 r01.jpg 2652_879.f pa 6 ultramid b3zg3.jpg 
670 PA6 I^ type K224-PG3 hi-gf 15 pellet orange 2009 bag Kg. 760  1218_pa 6 akulon k224-pg3.pdf 2506_98.f pa 6 akulon k224-pg3.jpg 
674 PA6 ALTECH 2020/516 GF20 IM hi-gf 20 pellet black bag Kg. 67  1527_pa 6 altech 2020-516 gf20 im.pdf 3241_218.f pa 6 altech 2020-516 gf20 im .jpg 
678 PA6 ALTECH ECO 2025-503 GF25 gf 25 pellet black bag Kg. 84  8019_pa 6 altech 2025-509 gf25.pdf 372_228.e pa 6 altech eco 2025-509 gf25.jpg 
690 PA6 ZYTEL 73G30 HSL gf 30 pellet natural neutral octabin Kg. 3.150  212_pa 6 zytel 73g30 hsl.pdf 1027_1183.f pa 6 zytel 73g30hsl.jpg 
692 PA6 NILAMID B3 HG6 gf 30 pellet natural bag Kg. 500  339_pa 6 nilamid b3 hg6.pdf 330_207.g pa 6 nilamid b3 hg6.jpg 
696 PA6 I^ type K224-G6 FC gf 30 pellet natural bag Kg. 100  1781_pa 6 akulon k224-g6 fc.pdf 6528_953.g pa 6 akulon k224-g6 fc.jpg 
698 PA6 ULTRAMID B3GK24 gf+gb 20+10 pellet natural bag Kg. 3.500  1998_pa 6 ultramid b3gk24.pdf 2177_1322.f pa 6 ultramid b3gk24.jpg 
699 PA6 DURETHAN BG30X H2.0XF gf+gb 30 pellet black bag Kg. 2.350  1889_pa 6 durethan bg30x h2.0xf.pdf 177_554.f pac6 durethan bg30x h2.0xf.jpg 
706 PA6 ULTRAMID B3EG6 gf 30 pellet black bag Kg. 2.675  2205_pa 6 ultramid b3eg6.pdf 8685_308.g pa 6 ultramid b3eg6.jpg 
707 PA6 I^ type K-FG6 gf 30 pellet black neutral bag Kg. 75  8359_pa 6 akulon k224g6 fc.pdf 2218_718.e pa 6 akulon k224g6 fc .jpg 
709 PA6 I^ type K224-G6 gf 30 pellet black neutral octabin Kg. 1.000  1784_pa 6 akulon k224-g6.pdf 0_958.g pa 6 akulon k224-g6.jpg 
712 PA6 ULTRAMID B3ZG6 hi-gf 30 pellet black bag Kg. 1.500  9738_pa 6 ultramid b3zg6.pdf 2846_266.g pa 6 ultramid b3zg6.jpg 
713 PA6 ULTRAMID B3ZG6 hi-gf 30 pellet black neutral octabin Kg. 1.010  735_pa 6 ultramid b3zg6.pdf 1958_878.g pa 6 ultramid b3zg6.jpg 
715 PA6 I^ type K224-HG6 gf 30 pellet white neutral gaylor Kg. 258  1626_pa 6 akulon k224-hg6.pdf 152_1022.f pa 6 akulon k224-hg6.jpg 
720 PA6 PROMYDE B30 P2 G35 gf 35 pellet black bag Kg. 1.163  1487_pa 6 promyde b30 p2 g35.pdf 448_1429.f pa 6 promyde b30 p2 g35 .jpg 
721 PA6 DURETHAN BKV35 HTS gf 35 pellet black bag Kg. 3.520  5475_pa 6 durethan bkv35 hts1.pdf 2272_230.g pa 6 durethan bkv35 hts .jpg 
722 PA6 ULTRAMID B3WG7 gf 35 pellet black bag Kg. 1.900  2011_pa 6 ultramid b3wg7.pdf 2870_307.g pa 6 ultramid b3wg7.jpg 
733 PA6 I^ type K224-PG8 gf 40 pellet natural bag Kg. 197  2769_pa 6 akulon k224-pg8.pdf 1671_869.g pa 6 akulon k224-pg8.jpg 
735 PA6 I^ type K-FG8 gf 40 pellet black bag Kg. 3.175  1176_1494.e pa 6 akulon k-fg8.jpg 
737 PA6 ULTRAMID B3WZG8 hi-gf 40 pellet black bag Kg. 250  499_pa 6 ultramid b3zg8.pdf 5845_249.f pa 6 ultramid b3wzg8.jpg 
738 PA6 I^ type K224-PG8 hi-gf 40 pellet black neutral octabin Kg. 5.332  5013_pa 6 akulon k224-pg8.pdf 458_1338.e pa 6 akulon k224-pg8.jpg 9591_498.f pa 6 akulon k224-pg8.jpg 2361_1321.f pa 6 akulon k224-pg8.jpg 
739 PA6 I^ K224-PG8 gf 40 pellet orange 2004 bag Kg. 10.705  6115_1673.e pa 6 akulon k224-g8.jpg 
742 PA6 I^ type K-FHG0 gf 50 pellet black neutral octabin Kg. 3.000  2824_pa 6 akulon k-fhg0.pdf 2305_862.g pa 6 akulon k-fhg0.jpg 
743 PA6 DURETHAN DP BKV60H2.0 EF gf 60 pellet black bag Kg. 183  1324_pa 6 durethan dp bkv60h2.0ef.pdf 3107_1003.g pa 6 durethan dp bkv60h2.0ef.jpg 
746 PA6 MINLON 73M40 mf 40 pellet natural bag Kg. 50  1689_pa 6 minlon 73m40.pdf 2104_165.g pa 6 zytel 73m40.jpg 
747 PA6 PROMYDE B30 P2 M30 mf 30 pellet black bag Kg. 168  922_pa 6 promyde b30 p2 m30.pdf 3179_1320.f pa 6 promyde b30 p2 m30.jpg 
749 PA6 ALTECH ECO 4015/120 MR15 mf 15 pellet grey 7047 bag Kg. 342  4996_282.f pa 66 altech 4015-120 mr15.jpg 
750 PA6 STARFLAM PM3650Z222 mf 20 pellet grey 7035 bag Kg. 1.425  790_pa 6 sabic pm3650z222.pdf 6998_1370.e pa 6 starflam pm3650z222.jpg 
751 PA6 AKULON K222-KMV5 mf 25 pellet grey 7035 bag Kg. 125  1771_pa 6 akulon k222 kmv5.pdf 3752_1041.e pa 6 akulon k222-kmv5.jpg 
752 PA6 FRIANYL PA08BU mf 40 pellet white bag Kg. 725  3140_549.e pa 6 frianyl pa08 bu .jpg 
753 PA6 AKULON KFHGM24 gf+mf 10+20 pellet black bag Kg. 275  3315_644.d pa .JPG 
754 PA6 ALTECH ECO 4320/100 GF10 MR20 gf+mf 10+20 pellet black bag Kg. 442  2715_pa 6 altech eco 4230-100 gf10 mr20.pdf 552_279.f pa 6 altech eco 4230-100 gf10 mr20.jpg 
755 PA6 ULTRAMID B3WGM24 gf+mf 10+20 pellet black bag Kg. 250  771_pa 6 ultramid b3wgm24.pdf 3738_251.f pa 6 ultramid b3wgm24.jpg 
756 PA6 DURETHAN BM29h2.0 gf+mf 30 pellet black bag Kg. 1.901  8_pa 6 durethan bm29 h2.0 900051.pdf 2710_883.g pa 6 durethan bm29 h2.0.jpg 
757 PA6 ULTRAMID B3GM35 gf+mf 15+25 pellet black bag Kg. 250  242_pa 6 ultramid b3gm35.pdf 300_248.f pa 6 ultramid b3gm35.jpg 
758 PA6 GELON BFR552Y3 gf+mf 10+20 pellet red bag Kg. 774  3650_1142.g pa 6 gelon bfr552y3.jpg 
759 PA6 ANJACON 250-H/M GF 20/10 gf+mf 20+10 pellet grey 7039 bag Kg. 1.000  1274_233.f pa 6 anjacom 250 h-m gf20-10.jpg 
760 PA6 ULTRAMID B3WGM35 gf+mf 15+25 pellet grey 7047 bag Kg. 450  6943_pa 6 ultramid b3wgm35.pdf 4374_255.f pa 6 ultramid b3wgm35.jpg 
762 PA6 DURETHAN B30SFN30 fr v0 pellet natural bag Kg. 1.914  3426_pa 6 durethan b30s fn30.pdf 645_1311.f pa 6 durethan B30s fn30.jpg 
763 PA6 FRIANYL B63 V0 fr v0 pellet black octabin Kg. 2.700  2351_656.g pa 6 frianyl b63v0.jpg 4838_656.g pa 6 frianyl b63v0.jpg 
764 PA6 I^ type BR304 GT2HF fr v0 pellet white 9016 neutral bag Kg. 2.040  5363_184.e pa.jpg 7592_191.e pa .jpg 
765 PA6 FRIANYL B3 V0 fr v0 pellet white 9016 bag Kg. 2.797  2119_pa 6 frianyl b3v0.pdf 52_740.d pa .JPG 
766 PA6 VITAMIDE BS20 fr v0 pellet white bag Kg. 1.187  2253_128.e pa 6 vitamide bs 20.jpg 
767 PA6 VITAMIDE BF33 fr v0 pellet white bag Kg. 325  6804_111.e pa 6 vitamide bf33.jpg 
768 PA6 VITAMIDE BF13 fr v0 pellet white bag Kg. 525  254_pa 6 vitamide bf13.pdf 5613_108.e pa 6 vitamide bf13.jpg 
769 PA6 VITAMIDE BS20 fr v0 pellet white bag Kg. 440  7116_119.e pa 6 vitamide bs20.jpg 
770 PA6 I^ type K225-KS fr v0 pellet white neutral bag Kg. 1.050  4541_pa 6 akulon k225ks.pdf 464_319.d pa .JPG 
775 PA6 DOMAMID FR6V0M fr v0 pellet blue 5012 bag Kg. 825  6719_pa 6 domamid fr 6v0m.pdf 175_1062.f pa 6 domamid fr 6v0m.jpg 
780 PA6 SCHULAMID 6 GF15 FR4 fr v0 gf 15 pellet blue bag Kg. 250  945_pa 6 schulamid 6 gf15 fr4.pdf 1166_117.e pa 6 schulamid 6 gf15 fr4.jpg I declare that I have read the Privacy Policy concerning the processing of data.